Ma trận đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Văn - THPT Sào Nam 2021

Cập nhật lúc: 11:18 27-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Ma trận đề thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm lớp 10 môn Văn trường THPT Sào Nam năm 2021 được Dethihocki cập nhật và đăng tải phía dưới.

Ma trận đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Văn - THPT Sào Nam 2021

Tạo lập câu có thành phần biệt lập.

Nhận biết một số biện pháp liên kết (phép nối, phép lặp, phép thế, phép đồng Liên kết cấu và liên Nhận biết nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng).

Hiểu được chủ đề và trình tự sắp xếp các câu trong đoạn trích.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021