Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Cập nhật lúc: 10:49 19-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Đề thi khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh có đáp án chi tiết được cập nhật phía dưới.

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Câu 20. Một lớp học có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh nam và một học sinh nữ trong lớp học này đi dự trại hè của trường?

Câu 40. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên,mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa mãn điều kiện sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 chữ số sau một đơn vị

Đáp án Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Thuận Thành 1

Dethihocki.com

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm