Ma trận đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 - THPT Sào Nam 2021

Cập nhật lúc: 14:02 27-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Ma trận đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 của trường THPT Sào Nam (Tỉnh Quảng Nam) năm học 2021 - 2022.

Ma trận đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 - THPT Sào Nam 2021

- Biết nghiệm, số nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.

- Biết nghiệm, số nghiệm của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.

- Biết một cặp số cho trước có phải là nghiệm của hệ phương trình hay không.

- Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đơn giản.

- Tim điều kiện để hệ phương trình có nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021