Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 10 môn Anh

Cập nhật lúc: 14:41 10-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Dethihocki cập nhật dưới đây đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - 2022 lớp 10 môn Anh mới nhất, các em thử sức nhé.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 10 môn Anh

Question 07. Which is the best title for the passage?

A. The search for Alternative sources of Energy.              B. New discoveries in geothermal power.

C. Efficient ways of disposing of waste.                           D. The use of Water products for energy.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021