Đề KSCL đầu năm lớp 10 năm 2021 môn Hóa - THPT Lý Thường Kiệt

Cập nhật lúc: 10:53 09-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh tổ chức thi khảo sát đầu năm cho các em học sinh khối lớp 10, dưới đây là đề khảo sát môn Hóa năm học 2020 - 2021 có đáp án.

Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 20: Trộn 100 gam dung dich NaOH 10% với 150 gam dung dich HCl 7,3%; thu được dung dich X. Trong X chứa chất tan Y, chất Y làm đổi màu quy tím (ẩm). Nồng độ phần trăm của Y trong dung dich X là

A. 7,30%                                 B. 0,73%                         C. 1,46%                              D. 2,19%

Câu 21: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hoá học?

A. đốt cháy than                                                             B. hoà tan muối ăn vào nước

C. sục khí CO2 vào nước vôi trong                                D. nung đá vôi ở nhiệt cao (khoảng 10000C)

Đáp án Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu  Đáp án Câu  Đáp án Câu  Đáp án Câu  Đáp án
Câu 1 A Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C
Câu 2 A Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 B
Câu 3 A Câu 13 A Câu 23 A Câu 33 D
Câu 4 D Câu 14 B Câu 24 C Câu 34 D
Câu 5 C Câu 15 C Câu 25 B Câu 35 C
Câu 6 A Câu 16 A Câu 26 B Câu 36 D
Câu 7 C Câu 17 B Câu 27 B Câu 37 D
Câu 8 D Câu 18  B Câu 28 A Câu 38 C
Câu 9 B Câu 19 D Câu 29 C Câu 39 C
Câu 10 C Câu 20 B Câu 30 A Câu 40 C

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021