Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10

Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Cập nhật lúc: 11:54 09-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2020 - 2021 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 C 31 C
2 C 12 B 22 B 32 A
3 A 13 D 23 A 33 C
4 C 14 D 24 C 34 D
5 C 15 C 25 D 35 A
6 D 16 D 26 C 36 B
7 D 17 D 27 A 37 B
8 A 18 B 28 A 38 A
9 B 19 D 29 B 39 B
10 D 20 A 30 B 40 C

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021