Đề khảo sát môn Sử lớp 10 năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Cập nhật lúc: 14:59 18-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020 trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc lớp 10 môn lịch sử.

Đề khảo sát môn Sử lớp 10 năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Câu 8: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?
A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.
B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945.
Câu 9: Lực lượng nào được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
A. Trung đội Cứu quốc quân I.
B. Việt Nam Giải phóng quân.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018