Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Cập nhật lúc: 15:09 08-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Dưới đây là đề thi khảo sát đầu năm học môn Toán lớp 10 có đáp án của trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021, các em tham khảo.

Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu 24. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau                          

B. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3

C. Nếu một phương trình bậc hai có biệt số nhỏ hơn không thì phương trình đó vô nghiệm     

D. Nếu a=b thì a2 = b2

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 B 31 C 41 B
2 B 12 D 22 D 32 B 42 D
3 B 13 C 23 B 33 C 43 B
4 B 14 A 24 B 34 D 44 D
5 C 15 A 25 C 35 C 45 A
6 A 16 A 26 A 36 A 46 D
7 D 17 A 27 B 37 C 47 B
8 A 18 D 28 D 38 A 48 C
9 D 19 B 29 A 39 B 49 C
10 A 20 C 30 C 40 D 50 A

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021