Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Cập nhật lúc: 15:50 03-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Cùng tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - 2022 khối lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, tỉnh Quảng Nam (có đáp án chi tiết).

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Question 28. He did not remember the meeting. He went swimming with his friends then.

A. Not remembered the meeting, he went swimming with his friends.

B. Not remember the meeting, he went swimming with his friends.

C. Not remembering the meeting, he went swimming with his friends.

D. Not to remember the meeting, he went swimming with his friends.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021