Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 năm 2018-2019 THPT Quảng Xương

Cập nhật lúc: 09:00 02-08-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Các em cùng thử sức với đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 10 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Quảng Xương, đề và đáp án đã được cập nhật cụ thể bên dưới.

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 năm 2018-2019 THPT Quảng Xương 

 1. Viết lại câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi:
  1. The house has been finished since last week.
  2. He suggested going camping next week.
  3. His lessons must be prepared before going to school.
  4. If I knew her address, I would send her a postcard.
  5. Lien asked Hoa if she had a computer.  

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018