Đề thi khảo sát môn Địa lớp 11 - THPT Liễn Sơn 2019

Cập nhật lúc: 16:33 18-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Khảo sát kiến thức năm học mới 2019 - 2020 lớp 11 môn Địa trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi khảo sát lớp 11 môn Địa THPT Liễn Sơn 2019

Câu 10: Dân số thế giới tăng hay giảm là do

A. Số người xuất cư.                                             B. Sinh đẻ và tử vong.

C. Số người nhập cư.                                            D. Số trẻ tử vong hằng năm.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây của sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp ngày càng cần đến công nghiệp?

A. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động chủ yếu của nông nghiệp

B. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

C. Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa

D. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

Đáp án đề thi khảo sát lớp 11 môn Địa THPT Liễn Sơn 2019

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm, mỗi câu 0,25 điểm

132

1

D

485

1

D

132

2

A

485

2

D

132

3

A

485

3

B

132

4

D

485

4

B

132

5

A

485

5

D

132

6

B

485

6

D

132

7

C

485

7

C

132

8

A

485

8

C

132

9

D

485

9

C

132

10

B

485

10

C

132

11

C

485

11

A

132

12

C

485

12

A

132

13

B

485

13

A

132

14

C

485

14

A

132

15

B

485

15

B

132

16

D

485

16

B

209

1

D

570

1

A

209

2

A

570

2

D

209

3

A

570

3

C

209

4

C

570

4

D

209

5

D

570

5

C

209

6

A

570

6

C

209

7

B

570

7

A

209

8

C

570

8

A

209

9

D

570

9

D

209

10

C

570

10

D

209

11

A

570

11

A

209

12

B

570

12

C

209

13

B

570

13

B

209

14

D

570

14

B

209

15

C

570

15

B

209

16

B

570

16

B

357 

1

A

628

1

C

357

2

C

628

2

D

357

3

A

628

3

B

357

4

B

628

4

B

357

5

C

628

5

D

357

6

D

628

6

A

357

7

D

628

7

C

357

8

C

628

8

C

357

9

C

628

9

D

357

10

A

628

10

A

357

11

B

628

11

C

357

12

D

628

12

A

357

13

D

628

13

B

357

14

B

628

14

B

357

15

A

628

15

A

 

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

1

Nêu đặc điểm của phân bố dân cư thế giới hiện nay

-  Phân bố dân cư không đều trong không gian:

+ Có những khu vực mật độ dân số rất cao: như Tây Âu 169 người/1km²

+ Ngược lại, có những khu vực, mật độ dân số rất thấp: như Châu Đại Dương chỉ có 4 người/1km²

-  Phân bố dân cư biến động theo thời gian: (1,0)

+ Tỉ trọng phân bố dân cư của các châu lục có thay đổi, theo thời gian, với những chiều

hướng khác nhau: hầu hết các châu lục ngày càng tăng lên, song châu Âu lại giảm rõ rệt.

+ Châu Mĩ là châu lục có tỉ trọng tăng nhanh nhất. 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

0,5 

 

0,5

2

a. Vẽ biểu đồ 2 hình tròn (biểu đồ khác, không tính điểm): thể hiện trực quan tỉ trọng lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam. Có ghi giá trị từng khu vực, có chú giải và tên biểu đồ, thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25đ

b. Nhận xét:

- Có sự khác biệt lớn về cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế giữa Pháp và Việt Nam

+ Ở Pháp khu vực I chiếm tỉ trọng thấp nhất (5,1%), khu vực III có tỉ trọng cao nhất (67,1%), Việt Nam thì ngược lại(dc)

 

  

 

0,5 

0,5 

 

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018