Đề khảo sát đầu năm môn Sử lớp 11 THPT Hàm Long 2022

Cập nhật lúc: 16:03 26-09-2022 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Nội dung đề KSCL đầu năm môn Lịch Sử lớp 11 trường THPT Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 - 2023 như sau:

Đề khảo sát đầu năm môn Sử lớp 11 THPT Hàm Long 2022

Câu 25. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 – 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là?

A. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố.

B. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ỷ thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ.

C. Có sự tham gia đông đảo của hàng vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước.

D. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

 

 

 

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021