Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàm Long lớp 11 môn Văn - Có đáp án

Cập nhật lúc: 15:39 26-09-2022 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Chi tiết bên dưới đề KSCL đầu năm 2022 trường THPT Hàm Long lớp 11 môn Văn có đáp án, các em cùng luyện tập.

Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàm Long lớp 11 môn Văn - Có đáp án

Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả?

Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết đoạn trích đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật Tác dụng của thủ pháp nghệ thuật đó?

Câu 3: Anh (Chị) hiểu từ “nhân nghĩa” là như thế nào? Dựa vào đoạn trích hãy nêu tư tưởng nhân nghĩa mà tác giả muốn nhắc đến ở đây?

Câu 4: Đoạn trích đã xác định nền độc lập và chủ quyền của đất nước Đại Việt qua những yếu tố nào?

 

 

 

Theo TTHN

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm