Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 11 - PTDTNT Trà Vinh 2019

Cập nhật lúc: 16:04 19-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường PTDTNT - THPT tỉnh Trà Vinh gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 11 - PTDTNT Trà Vinh 2019

Câu 5.

a/ Cho tam giác ABC, biết A(-2; 1), B (3; -2) và C (4; 0). Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác ABC

b/ Trong mp Oxy viết pt đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): (x – 2)2 + (y + 1)2 = 2 qua phép tịnh tiến theo vectơ v (2; -3)

Theo TTHN

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm