Đề thi khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Liễn Sơn

Cập nhật lúc: 09:27 17-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc tổ chức thi khảo sát kiến thức chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, dưới đây là đề thi môn Toán lớp 11 có đáp án chi tiết.

Đề thi khảo sát lớp 11 môn Toán - THPT Liễn Sơn 2019 

Câu 10. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai?

A.OB = DO         B. AB = DC         C. OA = OC         D. CB = DA

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để biểu thức f(x) = x2 + 4x + m – 5 luôn nhận giá trị dương.


Đáp án đề thi khảo sát lớp 11 môn Toán - THPT Liễn Sơn 2019 

Theo TTHN

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm