Đề thi khảo sát đầu năm 2021 lớp 11 môn Sinh - THPT Thuận Thành 1

Cập nhật lúc: 17:04 08-10-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Cùng tham khảo đề kiểm tra khảo sát đầu năm 2021 - 2022 lớp 11 môn Sinh của trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh.

Đề khảo sát đầu năm 2021 lớp 11 môn Sinh - THPT Thuận Thành 1

Câu 13. Trong quang hợp, ôxi được giải phóng ở

A. Pha sáng nhờ quá trình phân li nước

B. pha tối nhờ quá trình phân li nước

C. pha tối nhờ quá trình phân li CO2

D. Pha sáng nhờ quá trình phân li CO2

Theo TTHN

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm