Đề kiểm tra kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt 2018 - Tiểu học Đức Nghĩa

Cập nhật lúc: 11:31 14-05-2018 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 1


Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt của trường Tiểu học Đức Nghĩa năm học 2017 - 2018.

Câu 1:  Số “Ba mươi hai ” viết là: ( 0,5 điểm)  

A. 32               B. 22                    C. 23           D. 302

Câu 2 : Số  65  đọc là: ( 0,5 điểm)    

A. Năm sáu               B.Năm mươi sáu             C. Sáu lăm            D. Sáu mươi lăm

Đáp án

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018