Đề thi kì 2 môn Toán lớp 1 TH Hồng Quang 2023 (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 10:16 16-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 1


Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán trường TH Hồng Quang năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm và tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 1 TH Hồng Quang 2023

Câu 3. Các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 28,76,54,74

B. 76,74,54,28

C. 28,54,76,74

D. 28,54,74,76

Đáp án Đề thi kì 2 môn Toán lớp 1 TH Hồng Quang 2023

Dethihocki.com

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm