Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - TH Phúc Khánh năm 2023

Cập nhật lúc: 10:04 16-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 1


Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2022 - 2023 trường TH Phúc Khánh được cập nhật đầy đủ cùng xem ngay phía dưới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - TH Phúc Khánh năm 2023

2.Đọc tình huống sau:

•Em hãy viết một lời tạm biệt gửi đến cô giáo hoặc một bạn mà em yêu mến trong buổi chia tay cuối năm học.

Dethihocki.com

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm