Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 1 TH Phượng Sơn 2023

Cập nhật lúc: 10:23 16-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 1


Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2022 - 2023 trường TH Phượng Sơn gồm 2 phần các em cùng tham khảo.

Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 1 TH Phượng Sơn 2023

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

20cm + 40cm = 60

79cm 5cm = 74cm

45 - 23 + 57 = 97

40 + 35 - 52 = 23

Dethihocki.com

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm