Đề kiểm tra đầu năm lớp 11 môn Toán Trường THPT Lương Tài 2 năm 2019

Cập nhật lúc: 16:24 23-08-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Nội dung đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán năm học 2019-2020 Trường THPT Lương Tài 2 vào ngày 17 tháng 8 đã được cập nhật dưới đây.

Đề kiểm tra đầu năm lớp 11 môn Toán Trường THPT Lương Tài 2 năm 2019

Câu 48: Một lớp học có 25 học sinh học khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá các môn tự nhiên hoặc các môn xã hội.

A. 39.       B. 29.      C. 36.      D. 26

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán THPT Lương Tài 2 năm 2019 

>>> Tải đề và đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm