Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sử 11 năm 2015 – THPT Nguyễn Trãi

Cập nhật lúc: 16:51 25-03-2016 Mục tin: Đề kiểm tra 45 phút lớp 11


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sử 11 năm 2015 – THPT Nguyễn Trãi giúp các em củng cố kiến thức chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới:

Đề kiểm tra 1 tiết  HK2 môn Sử 11 năm 2015 – THPT Nguyễn Trãi

Câu 1: Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

Câu 2: Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1917. Mục đích, ý nghĩa những hoạt động đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết  HK2 môn Sử 11 năm 2015 – THPT Nguyễn Trãi

Câu 1:  so sánh sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

 

Xu hướng bạo động

 

Xu hướng cải cách

 

Giống nhau

 

+ Xuất phát từ tinh thần yêu nước.

+ Người thực hiện đều là tri thức PK ưu tú, mong muốn giành độc lập cho dân tộc

+ Đều ảnh hưởng luồng tư tưởng mới từ bên ngoài.

+ Theo khuynh hướng DCTS       

Khác nhau

- Dùng vũ lực, vũ trang đánh Pháp, giành độc lập

 

- Dùng tuyên truyền GD cổ động lòng yêu nước thông qua các mặt KT, VH-XH


Câu 2: 

-Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 – 1917.

+Ngày 5/6/1911, Người xuống tàu sang phương Tây tìm đường cứu nước.

+Từ 1911 – 1917, Người qua nhiều nước,nhiều châu lục khác nhau. Người nhận thấy rằng ở đâu bọn thực dân, đế quốc cũng tàn bạo, độc ác; người lao động cũng bị áp bức bóc lột nặng nề.

  + 12/1917, Người trở lại Pháp, hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.

  + Người lãnh đạo tổ chức Hội người Việt Nam yêu nước tại Pari  

-Mục đích:đòi quyền tự do,dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam

-Ý nghĩa những hoạt đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?

 Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Tuyensinh247.comCập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018