Đề kiểm tra 1 tiết HK2 năm 2015 Hóa 11 – THPT Lương Ngọc Quyến

Cập nhật lúc: 16:26 31-03-2016 Mục tin: Đề kiểm tra 45 phút lớp 11


Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa 11 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa 11 năm 2015 – THPT Lương Ngọc Quyến

Câu 4 :

Một hiđrocacbon A cộng với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H6   

B.

C2H4

C.

C3H4

D.

C4H8

Câu 5 :

Anken Y tác dụng với nước (có xúc tác axit và nhiệt độ thích hợp), thu được duy nhất một ancol. Vậy Y  có công thức cấu tạo là:

A.

CH2=C(CH3)2       

B.

CH3CH=CHCH           

C.

CH3CH=C(CH3)2

D.

CH2=CHCH2CH3        

Câu 6 :

Benzen phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A.

H2, Cl2, HNO3 (xt H2SO4 đặc)

B.

H2, KMnO4, C2H5OH

C.

O2 ,Cl2, HBr

D.

Cl2, H2, dd Br2

Câu 7 :

Nếu đem đun 5,75 gam ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được bao nhiêu lít khí etilen (đktc) ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

A.

2,8 lít.

B.

3,36 lít.

C.

2,24 lít.

D.

4,48 lít.

Câu 8 :

Câu nào sai?

A.

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan.

B.

Các nguồn nguyên liệu hoá thạch (than, dầu, khí đốt) đang ngày càng cạn kiệt.

C.

Than cốc được điều chế từ than mỡ.

D.

Dầu mỏ là hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon gồm 3 loại chính: ankan, anken, ankin.

Câu 9 :

Có 4 lọ mất nhãn: etanol, phenol, glixerol,  stiren . Để phân biệt 4 lọ trên người ta dùng:

A.

Na, Cu(OH)2 

B.

NaOH, nước.

C.

dd Br2, Cu(OH)2

D.

dd Br2, Na.

Câu 10 :

Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8?

A.

5.

B.

4.

C.

6.

D.

3.

 

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa 11 năm 2015 – THPT Lương Ngọc Quyến

Tuyensinh247.com

 

 

 

 

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018