Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa 11 năm 2015 – THPT Lê Quý Đôn

Cập nhật lúc: 16:09 01-04-2016 Mục tin: Đề kiểm tra 45 phút lớp 11


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa 11 năm 2015 trường THPT Lê Quý Đôn có hướng dẫn giải, các em theo dõi bên dưới để củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kì thi quan trọng.

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                           ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT-KÌ II     

       TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                                 MÔN ĐỊA LÍ -KHỐI 11

                                                                                           Năm học: 2014-2015

Câu 1 : (3,0 điểm)

a.Trình bày vai trò của Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.(2,0 điểm)

b. Phân tích đặc điểm dân cư của LBN có những thuận lợi và khó khăn  gì đối với phát triển kinh tế của LB Nga.(1,0 điểm) 

Câu 2 : (4,0 điểm)

a. Trình bày tình hình phát triển ngành dịch vụ của Nhật Bản. .(1,0 điểm)

b. Tại sao đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản? (2,0 điểm)

c. Cho đoạn thông tin: Từ năm 2014 đến nay, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã hỗ trợ cho ngành thủy sản nước ta xúc tiến thương mại và khảo sát phương pháp khai thác, xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật Bản, xây dựng Dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa nghề cá ngừ, tăng giá trị kinh tế mặt hàng nay, đầu tư vốn để đóng các con tàu có công suất lớn. Theo em điều này có y nghĩa như thế nào đối với đời sống của các ngư dân và sự phát triển của đất nước ta (1,0 điểm)

Câu 3 : (3,0 điểm) Cho bảng số liệu :

       SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1985-2004 (Đơn vị: triệu tấn)

Năm

1985

1995

2000

2004

Lương thực

3399,8

418,6

407,3

422,5

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của Trung Quốc giai đoạn 1985-2004.(2,0 điểm)

b. Nhận xét tình hình  sản xuất lương thực của Trung Quốc trong giai đoạn 1985-2004 (1,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa 11 năm 2015 – THPT Lê Quý Đôn

Tuyensinh247.comCập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018