Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 11 năm 2018 THPT Nguyễn Huệ

Cập nhật lúc: 08:42 02-08-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11


Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 của trường THPT Nguyễn Huệ năm 2018 đã được cập nhật chi tiết bên dưới, mời các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 11 năm 2018 THPT Nguyễn Huệ 

 Câu 18: Cung tròn có độ dài l = 8cm có số đo α = 3,5rad có bán kính là:

A.R= 28cm                                  B.R=16/7 cm                                    C. R=1cm                                D. R = 7/16cm

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, phương của đường thẳng d đi qua hai điểm A(2;4)

A.3x + y – 10 = 0

B. x + 2y – 5 = 0

C. x + 2y + 5 = 0

D. 3x + y + 10 = 0

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018