Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD mã đề 318 năm 2021

Cập nhật lúc: 08:39 07-07-2021 Mục tin: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD


Đề và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD mã đề 318 của Bộ GD cụ thể như sau:

Đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD mã đề 318 năm 2021 

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp bị

A. quản chế hành chính tại địa phương,

B. mất năng lực hành vi dân sự.

C. chiếm đoạt tài sản cá nhân.

D. nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác của Bộ GD được cập nhật bên dưới đề

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD mã đề 318 năm 2021 

Theo TTHN

 


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021