Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023 THPT Hàm Long lần 1

Cập nhật lúc: 10:23 28-09-2022 Mục tin: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2023 THPT Hàm Long, Bắc Ninh lần 1 có đáp án chi tiết bên dưới.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023 THPT Hàm Long lần 1

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò của pháp luật?

A. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

B. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của nhà nước.

C. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội.

D. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021