Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD 2022 - THPT Trần Quốc Tuấn (có đáp án)

Cập nhật lúc: 09:27 13-06-2022 Mục tin: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi (có đáp án)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD 2022 - THPT Trần Quốc Tuấn (có đáp án)

Câu 21: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua

A. việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

B. quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp.

C. nộp thuế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

D. thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021