Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD - tỉnh Cà Mau 2022

Cập nhật lúc: 16:33 05-06-2022 Mục tin: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD


Đề thi + đáp án chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD của tỉnh Cà Mau năm 2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD - tỉnh Cà Mau 2022

Câu 97: Một trong những nội dung thể hiện nghĩa vụ của công dân khi tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh là?

A. kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.

B. kinh doanh ngành nghề chưa đăng kí.

D. xóa đói giảm nghèo cho người lao động.

C. phải thu được lợi nhuận bằng mọi cách.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021