Đáp án đề thi môn GDCD - thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - mã đề 316

Cập nhật lúc: 08:36 07-07-2021 Mục tin: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD


Các em tham khảo dưới đây đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD mã đề 316 - có đáp án của Bộ GD&ĐT

Đề thi môn GDCD - thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - mã đề 316

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp bị

A. quản chế hành chính tại địa phương.
B. mất năng lực hành vi dân sự.
C. nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng.
D, cường đoạt tài sản cá nhân.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác của Bộ GD được cập nhật bên dưới đề

Đáp án đề thi môn GDCD - Mã đề 316 tốt nghiệp THPT 2021

Theo TTHN

 


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021