Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - Phòng GD Cẩm Lệ 2022

Cập nhật lúc: 09:40 24-05-2022 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 4


Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 của phòng giáo dục Cẩm Lệ có đáp án chi tiết được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - Phòng GD Cẩm Lệ 2022

Câu 8 (M3) (1.điểm).

Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi. Biết 6 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

Vậy tuổi của mỗi người hiện nay là:

A. Mẹ 32 tuổi, con 4 tuổi                      C. Mẹ 34 tuổi ,con 2 tuổi

B. Mẹ 36 tuổi,con 4 tuổi                        D. Mẹ 35 tuổi, con 3 tuổi

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - Phòng GD Cẩm Lệ

Theo TTHN


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021