Đề thi kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 TH Tô Hiến Thành năm 2023 (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:31 16-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 4


Nội dung đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng việt trường TH Tô Hiến Thành được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề thi kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 TH Tô Hiến Thành năm 2023

Câu 3. Cái hôn của cậu bé làm cho mọi người cảm thấy như thế nào?

A. Mọi người cảm thấy không vui vẻ.

B. Mọi người cảm thấy rất hạnh phúc.

C. Mọi người không thích cái hôn của cậu bé.

D. Mọi người cảm thấy rất bình thường.

Đáp án Đề thi kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 TH Tô Hiến Thành năm 2023

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm