Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH&THCS Minh Khai năm 2023 (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:03 16-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 4


Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 trường TH&THCS Minh Khai kèm đáp án dưới đây

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH&THCS Minh Khai năm 2023

Câu 1 (1 điểm). a, “Ba trăm linh năm nghìn không trăm bảy mươi” viết là:

A. 35 007             B. 35 070

C. 305 007           D. 305 070

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH&THCS Minh Khai năm 2023

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm