Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2018 - Tiểu học Bao La

Cập nhật lúc: 11:28 14-05-2018 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 4


Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Tin học của trường Tiểu học Bao La năm 2018 đã được cập nhật chi tiết dưới đây:

Câu 5. Để chèn hình ảnh vào văn bản em cần thực hiện tao tác nào?

A. Chọn Insert ->Picture->From File…      B. Chọn Insert->Table

C. Chọn Insert->From File ->picture             D. Chọn Insert ->Shape

Câu 6 (0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, em dùng lệnh ST để:

A. Quay trái

B. Rùa hạ bút

C. Rùa hiện mình

D. Rùa ẩn mình

Câu 7(0,5 điểm): Trong phần mềm Logo rùa sẽ làm gì khi thực hiện lệnh FD 100 ?

A. Quay phải 100 độ                              B. Quay trái 100 độ

C. Tiến lên 100 bước                               D. Lùi xuống 100 bước

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - Tiểu học Bao La năm 2018

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018