Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 - trường THCS Phạm Văn Đồng

Cập nhật lúc: 10:23 05-03-2019 Mục tin: Đề kiểm tra 15 phút lớp 9


Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 của trường THCS Phạm Văn Đồng đã được cập nhật chi tiết, các em cùng làm và so sánh với đáp án dưới đây

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Phạm Văn Đồng

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tướng Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương vào:

A. Ngày 5 - 5 - 1953.                    B. Ngày 5 - 7 – 1953.

C. Ngày 6 - 5 - 1953.                    D. Ngày 7 -5 - 1953.

Câu 2. Mục đích của kế hoạch quân sự Na-va là:

A.Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

B.Thực hiện tiến công chiến lược.

C.Chuyển bại thành thắng.

D.Giành thắng lợi quân sự quyết định, “kết thúc chiến tranh".

Câu 3. Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân thứ mấy của địch?

A. Thứ hai.                                   B. Thứ ba.

C. Thứ tư.                                     D. Thứ năm.

Câu 4. Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ở:

A. Luông Pha-bang.                      B. Phong Xa-lì.

C. Trung Lào.                               D. Thượng Lào.

Câu 5. Cuối tháng 1 - 1954, nơi trở thành tập trung binh lực lớn thứ tư của địch là:

A. Trung Lào.                               B. Phong Xa-lì.

C. Luông Pha-bang.                      D. Thượng Lào.

Câu 6. Giữ vững quyền chủ động đánh địch, đầu tháng 12 - 1954, quân ta mở cuộc tấn công ở:

A. Trung Lào.                                B. Bắc Tây Nguyên,

C. Điện Biên Phủ.                          D. Thượng Lào.

Câu 7. Đầu tháng 12 - 1954, ta bao vây uy hiếp địch ở Plây Cu, Plây Cu trở thành nơi tập trung quân thù mấy của địch?

A. Thứ hai.                                     B. Thứ ba.

C. Thứ tư.                                      D. Thứ năm.

Câu 8. Ngày 20 - 1 - 1954, địch tập trung 20 tiểu đoàn bộ binh mở chiến dịch At-lăng đánh chiếm:

A.Quy Nhơn (Bình Định).             B. Tuy Hòa (Phú Yên).

C. KonTum.                                   D. Plây Cu.

Câu 9. Tháng 9 - 1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 với quyết tâm:

A. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch.

B.Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch.

C.Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở.

D.Giam chân địch ở Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Pha-bang.

Câu 10. Phương châm chiến lược của ta trong cuộc tiến công Đông - Xuân 1953 -1954 là:

A.“Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” “đánh nhanh, thắng nhanh”.

B.“Tích cực. chủ động, cơ động, linh hoạt” “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.

C.Buộc địch phân tán lực lượng “đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.

D.Tích cực, chủ động mở các cuộc tiến công chiến lược.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Phạm Văn Đồng

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021