Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Phú Hường

Cập nhật lúc: 10:23 05-03-2019 Mục tin: Đề kiểm tra 15 phút lớp 9


Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 của trường THCS Nguyễn Phú Hường có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Phú Hường

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Năm 1929, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng đã dẫn thành lập:

A. Đông Dương Cộng sản đảng.     

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là:

     A.Báo người nhà quê.                  B. Báo búa liềm.

     C. Báo Thanh niên.                     D. Báo nhân đạo

Câu 3. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào:

     A.Tháng 1 - 1929.                       B. Tháng 2 - 1929.

     C. Tháng 3 - 1929.                      D. Tháng 4 - 1929.

Câu 4. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kì gồm có:

     A. 5 người.                                B. 6 người,

     C. 7 người.                                 D. 8 người.

Câu 5. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào:

     A.Tháng 3 - 1929.                       B. Tháng 4 - 1929.

     C. Tháng 5 - 1929.                      D. Tháng 6 - 1929

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6. Trong những năm 1926 - 1927, phong trào công nhân Việt Nam diễn ra như thế nào?

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Phú Hường

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021