Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Cập nhật lúc: 10:23 05-03-2019 Mục tin: Đề kiểm tra 15 phút lớp 9


Tham khảo đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử học kì 2 của trường THCS Nguyễn Thiện Thuật có đáp án chi tiết tại đây

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Khoanh tròn một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:

Câu 1. Sau hai năm (1973 - 1974), về cơ bản miền Bắc đã:

A.Khôi phục xong các cơ sở kinh tế.

B.Hàn gắn vết thương chiến tranh.

C.Việc tháo gỡ thủy lôi, bom mìn trên sông.

D.Tất cả ý trên.

Câu 2. Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta vào:

A. Ngày 25 - 3 - Î973.            B. Ngày 26 - 3 - 1973.

C. Ngày 28 - 3 - 1973.                       D. Ngày 29 - 3 -1973.

Câu 3. Chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pa-ri. Chúng huy dộng toàn bộ lực lượng tiến hành chiến dịch:

A.“Tràn ngập lãnh thổ”.

 B.“Bình định - lấn chiếm’' vùng giải phóng.

 C.“Bình định có trọng điểm” .

D.“Dồn dân, lập ấp chiến lược”.

Câu 4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 (7 - 1973), đã nhận định kẻ thù của nhân dân ta là :

A.Ngụy quyền Sài Gòn.

B.Mĩ và quân đồng minh của Mĩ.

C.Đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

D.Mĩ, quân đồng minh và chính quyền Sài Gòn.

Câu 5. Hội nghị lần thứ 21 của ban chấp hành trung ương Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là:

A.Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

B.Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.

C.Đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị,ngoại giao.

D.Cả ba ý trên

Câu 6. Ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - xuân vào cuối 1974 đầu 1975 mà trọng tâm là :

A.Đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

B.Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

C.Trung Bộ và khu V.

D.Mặt trận Trị - Thiên.

Câu 7. Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - xuân vào 1974 – 1975 là :

A.Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào.

B.Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mĩ - ngụy.

C.Chiến dịch Đường14 - Phước Long.

D.Chiến dịch Tây Nguyên.

Câu 8. Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1/1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

A.Đánh trả địch trong các cuộc hành quân "bình định – lấn chiếm”.

B.Bảo vệ mở rộng vùng giải phóng.

C.Giải phóng đường 14, thị xã và tỉnh Phước Long.

D.Giải phóng Buôn Ma Thuật.

Câu 9. Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ chính trị trung ương Đảng đề trong 2 năm, đó là 2 năm:

A. 1972 - 1973.           B. 1973 - 1974

C. 1974 - 1975.           D. 1975 - 1976.

Câu 10. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó:

A.Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn.

B.Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

C.Nếu thời cơ đến lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

D.Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 9  môn Sử học kì 2 - trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021