Đề cương ôn tập kì 1 môn Sử lớp 11 THPT Đa Phúc năm 2019

Cập nhật lúc: 10:18 22-11-2019 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11


Dưới đây là đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Lịch sử Trường THPT Đa Phúc - Hà Nội năm học 2019-2020 bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm.

Đề cương ôn tập kì 1 môn Sử lớp 11 THPT Đa Phúc năm 2019 

Câu 21. Thực chất của hệ thống Vecxai – Oa sinh tơn là

A. sự phân chia thế giới, phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận.

B. xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước bại trận.

C. xác lập sự áp đặt nô dịch đối với các nước bại trận, thuộc địa và phụ thuộc.

D. xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước thuộc địa.

Câu 22. Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất cònđược gọi là

A.Trật tự hai cực Ianta.                       B.Trật tự đa cực.

C. Trật tự Vecxai – Oa sinh tơn.                     D. Trật tự đa cực.

>>> Tải đề cương TẠI ĐÂY.

Theo TTHN


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018