Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 Phòng GD Yên Lạc

Cập nhật lúc: 17:05 07-09-2020 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8


Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 của Phòng GD Yên Lạc năm học 2020-2021

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 Phòng GD Yên Lạc

Câu 1: Nếu x + |x| = 0 thì

A.x < 0

B. x >0

C. x >= 0

D. x <=0

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 9cm; AC = 12cm. Độ dài cạnh BC là

A. 12cm

B. 15cm

C. 14cm

D. 13cm

 

Theo TTHN 

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018