Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

Cập nhật lúc: 14:43 19-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8


Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 trường THCS Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

Bài 4 (3 điểm) Cho ABC vuông tại 4(AB < AC). BK là tia phân giác của góc ABC (AB < AC). Kẻ KI vuông góc với BC tại I

a) Chứng minh: ABK = IBK . Từ đó suy ra KA = KI

b) Kẻ AD vuông góc với BC tại D. Chứng minh: AD//KI và AI là tia phân giác của góc DAK

c) Gọi H là giao điểm của BK và AD. Chứng minh: HB+HC<AB+AC

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm