Đề KSCL đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Ninh Thành

Cập nhật lúc: 15:22 19-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7


Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2023 - 2024 môn Toán lớp 7 trường THCS Ninh Thành được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề KSCL đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Ninh Thành

Câu 4. (2 điểm):

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Điểm A có là trung điểm của OB hay không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CA.

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm