Đề KSCL đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 09:11 21-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7


Đề kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 7 của phòng GD huyện Kim Sơn, Ninh Bình có đáp án chi tiết.

Đề KSCL đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 11 (2,0 điểm) Bạn Bình đọc một cuốn sách dày 360 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc 1/4 tổng số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 40% số trang sách còn lại.

a) Hỏi ngày thứ ba bạn đọc được bao nhiêu trang sách?

b) Số trang bạn đọc trong ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số trang của cuốn sách?

Câu 12 (2,0 điểm) Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7cm. a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN. b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK.

Đáp án đề Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

 Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm