Nội dung ôn kì 1 môn Địa lớp 12 năm 2021 - THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm

Cập nhật lúc: 10:01 07-12-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa năm học 2021 - 2022 trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội dành cho học sinh khối 12.

Nội dung ôn kì 1 môn Địa lớp 12 năm 2021 - THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm

I. Hình thức

- Kiểm tra trắc nghiệm

II. Nội dung

1. Lý thuyết

a) Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

b) Thiên nhiên phân hóa đa dạng

c) Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Thiên tai và biện pháp phòng chống.

d) Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

e) Lao động và việc làm: Đô thị hóa.

h) Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần và theo lãnh thổ.

2. Bài tập

a) Kỹ năng sử dụng Atlat

b) Kỹ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, lựa chọn biểu đồ phù hợp với bảng số liệu.

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm