Ma trận đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Văn 2021 - THPT Sào Nam

Cập nhật lúc: 12:01 28-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Dưới đây là ma trận đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Văn năm 2021 của trường THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam, các em cùng theo dõi.

Ma trận đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Văn 2021 - THPT Sào Nam

- Hiểu được các thành phần nghĩa của câu; hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ.

- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của thơ hiện đại Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 về thể loại, để tải, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt được thể hiện trong bài thơ đoạn thơ.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021