Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Địa lớp 11 2021 THPT Ngô Gia Tự

Cập nhật lúc: 20:20 08-03-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Chi tiết ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 của trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 - 2021 được Dethihocki cập nhật bên dưới, các em cùng tham khảo

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Địa lớp 11 2021 THPT Ngô Gia Tự

Chủ đề: Nhật Bản

- Nhận biết: Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản.

- Thông hiểu: Hiểu được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.

Theo TTHN 

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021