Ma trận đề khảo sát đầu năm THPT Sào Nam - lớp 12 môn Hóa 2021

Cập nhật lúc: 16:14 28-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Dethihocki cập nhật và đăng tải ma trận đề khảo sát đầu năm trường THPT Sào Nam khối lớp 12 môn Hóa năm học 2021 - 2022.

Ma trận đề khảo sát đầu năm THPT Sào Nam - lớp 12 môn Hóa 2021

- Nêu được định nghĩa, xác định được Viết được pt ion thu gọn tử chất điện li, chất không điện li, chất phương trình phân tử và điện li mạnh, chất điện li yếu, axit, 4 ngược lại. bazơ theo A-re-ni-ut, hiđroxit lưỡng - Dựa vào điều kiện của phản tính, muối trung hòa, muối axit, ứng trao đổi ion xét sự tồn tại

- Xác định được môi trường của dung của các con, chất, hỗn hợp dich.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021