Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Sinh - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Cập nhật lúc: 10:22 23-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Đề chính thức thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm lớp 12 môn Sinh của trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh năm 2021 - 2022.

Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Sinh - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Câu 36: Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

A. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở.

B. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở.

C. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.

D. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021