Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Anh năm 2021 - có đáp án

Cập nhật lúc: 15:01 14-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Dethihocki đăng tải dưới đây Đề kiểm tra KSCL đầu năm lớp 12 môn Anh năm 2021 - 2022 (có đáp án), các em học sinh cùng luyện tập.

Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Anh năm 2021 - có đáp án

6. "I'll lend you this book, Jane."

A.I promised to lend Jane that book.

B. I said Jane I would lend her that book.

C. I reminded Jane to lend me that.

D. I regretted that Jane hadn't lend me that book.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021