Đề thi kì 2 lớp 12 môn Toán Sở GD Nam Định 2019

Cập nhật lúc: 11:27 10-04-2019 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Đáp án và đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 12 của Sở giáo dục Nam Định năm học 2018 - 2019 được cập nhật dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 12 môn Toán Sở GD Nam Định 2019

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 1; -1), B (-1; 0; 4), C (0; -2; -1). Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng đi qua A và vuông góc BC.

A.x – 2y – 5z = 0                 B. x – 2y – 5z – 5 = 0

C. x – 2y – 5z + 5 = 0         D. 2x – y + 5z – 5 = 0

Câu 7. Một cấp số nhân hữu hạn có công bội q = -3, số hạng thứ ba bằng 27 và số hạng cuối bằng 1594323. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 12 môn Toán 2019 - Sở GD Nam Định

Theo TTHN

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018