Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2023 - 2024 - TH Chiềng Mung (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 13:52 09-12-2023 Mục tin: Đề thi học kì 1 lớp 4


Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Chiềng Mung có đáp án chi tiết, đề thi gồm 7 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2023 - 2024 - TH Chiềng Mung

Câu 9. (M2) Điền số vào chỗ chấm sau:

a)  4kg 500g      = ……….…. g            c) 430dm2 = ……….. m2 ……… dm2    

b) 480 giây     =   …………..phút         d) 2 yến 7kg    =……………..kg

Câu 10. (M3) Mai hơn em Mi 3 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 15 tuổi. Hỏi năm nay Mai mấy tuổi, em Mi mấy tuổi?

Đáp án Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2023 - 2024 - TH Chiềng Mung

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm